UIBU, K.; PADRIK, M.; TENJES, S. Klassi├Ápetajate keele- ja suhtluseeskuju hindamine emakeeletunnis struktureeritud vaatluse teel. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, v. 4, n. 1, p. 226-257, 23 Apr. 2016.