SEEPTER, K. Õpilase vaimse võimekuse ja klassi õpikeskkonna seos akadeemilise edukusega kakskeelsetel ja nendega koos õppivatel eestikeelsetel. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, v. 2, n. 1, p. 186-216, 1 May 2014.