KÕIV, K. Vanglakiusamise kirjeldav analüüs ühe Eesti meestevangla näitel. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, v. 4, n. 2, p. 165-190, 23 Oct. 2016.