RANNIKMÄE, M.; SOOBARD, R.; REISKA, P.; RANNIKMÄE, A.; HOLBROOK, J. Õpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse tasemete muutus gümnaasiumiõpingute jooksul. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, v. 5, n. 1, p. 59-98, 26 Apr. 2017.