PLOOMIPUU, I.; HOLBROOK, J. Kõrgkooli tervishoiu õppekavadel õppimiseks vajalike loodusteaduslike teadmiste ja oskuste tase Tartu Tervishoiu Kõrgkooli sisseastujate näitel. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, v. 5, n. 1, p. 171-205, 26 Apr. 2017.