NEUDORF, E.; UGASTE, A.; TUUL, M.; MIKSER, R. Lasteaiaõpetajate uskumused seoses laste üldoskuste arendamisega riikliku õppekava alusel: lisaseletus lasteaia koolistumise põhjustele. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, v. 5, n. 2, p. 54-79, 28 Oct. 2017.