UIBU, K.; PUKSAND, H. Õpetajakoolituse üliõpilaste teadmiste, arusaamade, emotsioonide ja kogemuste avaldumine erivajadusi käsitlevates esseedes. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, v. 5, n. 2, p. 183-205, 28 Oct. 2017.