HÄIDKIND, P.; SCHULTS, A.; PALTS, K. 3–4aastaste eesti laste üldoskuste tase kolme hindamisvahendi alusel. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, v. 6, n. 1, p. 179-214, 1 May 2018.