ARRO, G.; MALLEUS, E.; JAANI, J.; OLVIK, A. Ettevõtluspädevust toetavate programmide mõju õpilaste võimekuse ja loovusega seotud uskumuste ning sotsiaalsete oskuste kujunemisele. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, v. 6, n. 2, p. 39-65, 1 Nov. 2018.