HÄMÄLÄINEN, M.; RUSKOVAARA, E.; PIHKALA, T. Koolijuhtide valmisolek kaasata üldhariduskoolide ettevõtlusõppesse kooliväliseid huvirühmi. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, v. 6, n. 2, p. 104-117, 1 Nov. 2018.