VINTER, K.; AUS, K.; ARRO, G. Eesti ja vene õppekeelega põhikooliõpilaste akadeemiline läbipõlemine. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, v. 7, n. 1, p. 128-156, 1 May 2019.