MIKSER, R.; VEISSON, M.; TUUL, M.; ÕUN, T.; KÖÖP, K. Lasteaiaõpetajate hinnangud ja selgitused oma töö raskuse muutumisele: professionaliseerumine kui sümboolne kapital. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, v. 8, n. 1, p. 128-155, 1 May 2020.