PÕLDA, H.; ROOSALU, T.; KARU, K.; TEDER, L.; LEPIK, M. Üldpädevuste kujundamine ja osaliste agentsus mitteformaalõppes. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, v. 9, n. 1, p. 60-87, 1 May 2021.