KITSNIK, M.; PETUHHOVA, J. Eesti ja eestivene põhikoolinoorte vastastikused hoiakud enne ja pärast mängustatud koostöötegevuste projektis osalemist. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, v. 9, n. 1, p. 274-303, 1 May 2021.