LAVONEN, J. Kuidas toetab Soome põhikooli loodusainete õppekava loodusteadusliku kirjaoskuse kujunemist. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, v. 9, n. 2, p. 26-46, 1 Nov. 2021.