SOOBARD, R.; VALDMANN, A.; MIKSER, R.; RANNIKMÄE, M. Karjääriteadlikkusele suunatud õpistsenaariumide kasutamine loodusteadusliku kirjaoskuse kujundamiseks. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, v. 9, n. 2, p. 72-99, 1 Nov. 2021.