MALVA, L.; LEIJEN, ÄLI. Eesti õpetajate, õpetajakoolituse üliõpilaste ning õppejõudude uurimistööalane kirjaoskus. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, v. 9, n. 2, p. 270-296, 1 Nov. 2021.