MALLEUS-KOTŠEGAROV, E.; TREIAL, K.; JURMAN, M. Teise klassi õpilaste suhtlus- ja enesemääratluspädevuse arvutitesti tulemuste seosed õpetajate ja lastevanemate hinnatud tugevuste ja raskustega. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, v. 10, n. 1, p. 33-60, 1 May 2022.