Kitsnik, Mare, and Helena Metslang. 2015. “Eestikeelset Aineõpet Mõjutavad Tegurid: Vene Koolijuhtide Seisukohti Ja Strateegiaid”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education 3 (1), 202-25. https://doi.org/10.12697/eha.2015.3.1.09.