Mägi, Eve, Helen Biin, Karmen Trasberg, and Kersti Kruus. 2016. “Õpetajakoolituse üliõpilaste Hoiakud Ja Teadlikkus Soolise Võrdõiguslikkuse küsimuses”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education 4 (1), 159-94. https://doi.org/10.12697/eha.2016.4.1.06.