Uibu, Krista, Marika Padrik, and Silvi Tenjes. 2016. “Klassiõpetajate Keele- Ja Suhtluseeskuju Hindamine Emakeeletunnis Struktureeritud Vaatluse Teel”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education 4 (1), 226-57. https://doi.org/10.12697/eha.2016.4.1.08.