Põlda, Halliki, and Katrin Aava. 2016. “Andekuse Kui Haridusliku Erivajaduse tähenduse Konstrueerimine Eesti Muutunud õpikäsituse Kontekstis”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education 4 (2), 89-117. https://doi.org/10.12697/eha.2016.4.2.05.