Kõiv, Kristi. 2016. “Vanglakiusamise Kirjeldav analüüs ühe Eesti Meestevangla näitel”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education 4 (2), 165-90. https://doi.org/10.12697/eha.2016.4.2.07.