Männamaa, Ivar, Aurika Komsaare, and Äli Leijen. 2016. “Haridusliku mängu Mõju Osalejate Akulturatsioonihoiakutele”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education 4 (2), 223-48. https://doi.org/10.12697/eha.2016.4.2.09.