Rannikmäe, Miia, Regina Soobard, Priit Reiska, Arne Rannikmäe, and Jack Holbrook. 2017. “Õpilaste Loodusteadusliku Kirjaoskuse Tasemete Muutus gümnaasiumiõpingute Jooksul”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education 5 (1), 59-98. https://doi.org/10.12697/eha.2017.5.1.03.