Kori, Külli, and Kadri Mardo. 2017. “Õppimine Ja väljalangemine IKT Erialade Esimesel Aastal Eesti Kõrgkoolide näitel”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education 5 (1), 239-67. https://doi.org/10.12697/eha.2017.5.1.08.