Uibu, Krista, and Helin Puksand. 2017. “Õpetajakoolituse üliõpilaste Teadmiste, Arusaamade, Emotsioonide Ja Kogemuste Avaldumine Erivajadusi käsitlevates Esseedes”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education 5 (2), 183-205. https://doi.org/10.12697/eha.2017.5.2.08.