Padrik, Marika. 2017. “Kommunikatsioonipuuete märkamine, Hindamine Ja ületamine”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education 5 (2), 257-62. https://doi.org/10.12697/eha.2017.5.2.11.