LemosMon­ica Fer­reira, and Yrjö Engeström. 2018. “Hariduskorraldust käsitleva ühise Kontseptsiooni väljatöötamine: Sekkumisuuring São Paulos Brasiilias”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education 6 (1), 7-31. https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.1.02a.