Uibu, Krista, Anu Palu, Aino Ugaste, and Inge Timoštšuk. 2018. “Eessõna”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education 6 (1), 1-6. https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.1.01.