Häidkind, Pille, Astra Schults, and Kaili Palts. 2018. “3–4aastaste Eesti Laste üldoskuste Tase Kolme Hindamisvahendi Alusel”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education 6 (1), 179-214. https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.1.08.