Saks, Katrin, and Janeli Virnas. 2018. “Õpilasfirmade Programmi Mõju Noorte Sotsiaalsetele Oskustele”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education 6 (2), 66-90. https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.2.04.