Hämäläinen, Minna, Elena Ruskovaara, and Timo Pihkala. 2018. “Koolijuhtide Valmisolek Kaasata üldhariduskoolide Ettevõtlusõppesse kooliväliseid huvirühmi”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education 6 (2), 104-17. https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.2.05b.