Liivik, Reeli, Sirje Rekkor, and Meidi Sirk. 2019. “Kutseõppedidaktika Teoorias Ja Praktikas: üliõpilaste tähelepanekud Vaatluspraktikal”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education 7 (2), 181-208. https://doi.org/10.12697/eha.2019.7.2.08.