Nelis, Pille, and Margus Pedaste. 2020. “Kaasava Hariduse Mudel Alushariduse Kontekstis: Süstemaatiline kirjandusülevaade”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education 8 (2), 138-63. https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.2.06.