Põlda, Halliki, Triin Roosalu, Katrin Karu, Lianne Teder, and Maigi Lepik. 2021. “Üldpädevuste Kujundamine Ja Osaliste Agentsus Mitteformaalõppes”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education 9 (1), 60-87. https://doi.org/10.12697/eha.2021.9.1.03.