Eisenschmidt, Eve. 2023. “PISA Edutegurite üle Mõtiskledes”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education 11 (1):212-15. https://doi.org/10.12697/eha.2023.11.1.09.