Veebel, V., Kulu, L. and Hurt, U. (2015) “Eesti avaliku teenistuse koolitusvajaduse hindamise õppetunnid Euroopa Liidu alase koolitusvajaduse uuringute põhjal”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 3(1), pp. 103-126. doi: 10.12697/eha.2015.3.1.05.