Kitsnik, M. and Metslang, H. (2015) “Eestikeelset aineõpet mõjutavad tegurid: vene koolijuhtide seisukohti ja strateegiaid”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 3(1), pp. 202-225. doi: 10.12697/eha.2015.3.1.09.