Tammets, K. and Laanpere, M. (2015) “Õpianalüütika kontseptuaalne raamistik ja selle rakendatavus Eesti kontekstis”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 3(2), pp. 216-246. doi: 10.12697/eha.2015.3.2.08.