Jõgi, A.-L., Aus, K. and Kikas, E. (2014) “Esimese klassi õpilaste matemaatikateadmiste arengu seosed klassiõpetajate võimekususkumuste ja tulemusootuste profiiliga”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 2(1), pp. 50-66. doi: 10.12697/eha.2014.2.1.03.