Mägi, E., Biin, H., Trasberg, K. and Kruus, K. (2016) “Õpetajakoolituse üliõpilaste hoiakud ja teadlikkus soolise võrdõiguslikkuse küsimuses”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 4(1), pp. 159-194. doi: 10.12697/eha.2016.4.1.06.