Uibu, K., Padrik, M. and Tenjes, S. (2016) “Klassiõpetajate keele- ja suhtluseeskuju hindamine emakeeletunnis struktureeritud vaatluse teel”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 4(1), pp. 226-257. doi: 10.12697/eha.2016.4.1.08.