Uibu, K. and Männamaa, M. (2014) “Õpetamistegevused ja õpilaste tekstimõistmine üleminekul esimesest kooliastmest teise astmesse”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 2(1), pp. 96-131. doi: 10.12697/eha.2014.2.1.05.