Seepter, K. (2014) “Õpilase vaimse võimekuse ja klassi õpikeskkonna seos akadeemilise edukusega kakskeelsetel ja nendega koos õppivatel eestikeelsetel”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 2(1), pp. 186-216. doi: 10.12697/eha.2014.2.1.08.