Häidkind, P. and Oras, K. (2016) “Kaasava hariduse mõiste ning õpetaja ees seisvad ülesanded lasteaedades ja esimeses kooliastmes”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 4(2), pp. 60-88. doi: 10.12697/eha.2016.4.2.04.