Põlda, H. and Aava, K. (2016) “Andekuse kui haridusliku erivajaduse tähenduse konstrueerimine Eesti muutunud õpikäsituse kontekstis”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 4(2), pp. 89-117. doi: 10.12697/eha.2016.4.2.05.