Kõiv, K. (2016) “Vanglakiusamise kirjeldav analüüs ühe Eesti meestevangla näitel”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 4(2), pp. 165-190. doi: 10.12697/eha.2016.4.2.07.