Männamaa, I., Komsaare, A. and Leijen, Äli (2016) “Haridusliku mängu mõju osalejate akulturatsioonihoiakutele”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 4(2), pp. 223-248. doi: 10.12697/eha.2016.4.2.09.