Krajcik, J. and Delen, İbrahim (2017) “Õpilaste kaasamine STEM-haridusse”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 5(1), pp. 10-34. doi: 10.12697/eha.2017.5.1.02a.